diumenge, 18 d’abril de 2010

Recerca a la xarxa

Un dels objectius de l'ensenyament secundari és que els alumnes aprenguin a aprendre per si mateixos. Com que per a aprendre cal tenir accés a la informació, els éssers humans hem ideat maneres cada cop més ràpides d'accedir a la informació (la parla, l'escriptura, la impremta...).

El darrer invent és internet, però internet té un problema: no tota la informació que s'hi troba és fiable, perquè l'aprenentatge també es basa en l'error i a vegades hom no es recorda d'actualitzar la informació errònia que havia generat. És per això que, quan els nostres alumnes aprenen a aprendre, cal ensenyar-los a seleccionar les fonts d'informació.

Dues de les maneres possibles de pautar aquest camí són les Webquest i les Caceres del Tresor. Les dues segueixen una pauta similar: es demana als alumnes que cerquin una informació, però se'ls faciliten les fonts per tal que no es perdin en el forat negre en què es pot convertir internet per als qui no són experts navegants. La diferència rau en el temps que requereix cadascuna de les activitats: una Cacera està pensada per a dur-se a terme en una o dues sessions, mentre que una webquest sol prendre algunes setmanes (o, en el cas de la tutoria, que només disposa d'una classe setmanal, fins i tot mesos).

La clau per a l'èxit d'una cacera o d'una webquest és que els temes tractats siguin interessants (significatius) per als alumnes. I en el camp dels interessos, segons la meva experiència, una de les coses que més preocupen els adolescents són... ells mateixos. L'altra són les seves relacions amb els altres. (Després, els adults podem mirar de convèncer-los que s'interessin pels estudis, pel futur, per... però em sembla que els seus caparronets estan ocupats principalment per aquests dos temes.)

A propòsit d'això, he trobat les caceres i webquest que us presento tot seguit en un possible ordre cronològic d'ús a l'aula:
  1. En primer lloc, la webquest "Podcast sobre les nostres emocions", que proposa als alumnes aprendre a identificar les pròpies emocions amb l'objectiu de poder-ne controlar les conseqüències.
  2. La següent cacera del tresor no és una, sinó dues caceres sobre l'autoestima, que crec que es podrien combinar fàcilment perquè tracten el mateix tema, tot i que les qüestions que plantegen als alumnes són lleugerament diferents. Segons la descripció estan adreçades a l'alumnat de 1r cicle de l'ESO, però si no s'ha tractat el tema durant aquell període crec que cal no perdre l'oportunitat de tractar-lo abans que els alumnes s'enfrontin a l'ensenyament postobligatori.
  3. I com es fa el pas del Jo a l'Altre? Amb assertivitat. I també hi ha una cacera del tresor que ens introdueix en el tema.
  4. Finalment, i per no ferir a ningú amb un atac d'assertivitat, cal conèixer també la resta d'habilitats socials. Aquesta webquest (que crec que caldria retocar, perquè sembla una mica caòtica) ens presenta el tema, començant precisament per l'assertivitat, que ja hauríem tractat en l'apartat anterior i de la qual aquí parla de forma més superficial però fent servir recursos audiovisuals.
Caldria enllaçar les diferents activitats amb debats i posades en comú (no totes les activitats ho especifiquen) que facilitessin que els alumnes compartissin el seu aprenentatge amb els altres i veiessin complementades les seves opinions amb les dels companys, que no seria altra cosa que una manera de posar en pràctica els coneixements que estarien adquirint.

2 comentaris:

  1. Trobo molt interessant el tema de les emocions i sobre tot l'aprenentatge per saber canalitzar-les, ja que tantes vegades els hi porta problemes en aquestes edats. Un material molt complet i a tenir en compte per anar conduint en els joves en el coneixement de si mateixos i la relació amb el medi i amb els demés.

    ResponElimina
  2. Penso que els nostres alumnes no tindrien els problemes de convivència, de disciplina, de salut... amb què es troben si els educadors (pares, mestres, professors...) els haguessin ensenyat a gestionar les seves emocions. En aquestes edats en què els alumnes s'estan formant és molt interessant que se'ls presenti un material que els obligui a pensar, a reflexionar, a canalitzar els seus sentiments i pensaments per a ajudar-los a créixer.

    ResponElimina