dimarts, 27 d’abril de 2010

Conclusions

Aquest bloc és el recull de les activitats que hem desenvolupat conjuntament la Lídia, la Roser i jo per resoldre la webquest "Els recursos tecnològics digitals a l'aula" plantejada a la matèria de Recursos per al desenvolupament de la creativitat del postgrau que estem cursant a la UOC. Aquí sota us presento les meves conclusions personals en la tasca que he dut a terme.

En un primer moment, l'ampli ventall de recursos que havia d'anar treballant (programari educatiu, audiovisuals a la xarxa, presentacions en línia, projectes de recerca a la xarxa, recursos col·laboratius, ...) em va superar una mica. Només coneixia alguns d'aquests recursos.  Penso que la webquest, fruit de la qual ha nascut aquest bloc, ha estat molt extensa i molt ben pautada. A més, crec que la metodologia d'aprenentatge ha estat encertada, ja que cada una de nosaltres hem hagut de presentar un recurs tecnològic alhora que valorar els recursos de les companyes. Ha estat una tasca col·laborativa en la m'he enriquit mitjançant crítiques constructives que hem posat com a comentaris. També considero que ha estat molt encertat el fet de que hem conegut a priori, mitjançant una rúbrica molt completa, com seria avaluada la nostra feina. Saber què se'm demanava en cada una de les tasques ha estat per a mi un aspecte fonamental per tal d'elaborar el bloc amb força més seguretat.

Pel que fa al meu aprenentatge destacaria el fet d'haver hagut de visionar una gran quantitat de material per tal d'analitzar-lo i valorar-lo. Un cop fet això, integrar el material seleccionat dins de la matèria de tutoria i pensar en l'aplicació didàctica que se'n pot fer de cada un d'ells ha estat el nucli del meu aprenentatge. No menys importants han estat les crítiques, els comentaris, les millores, que han fet les meves companyes a les meves aportacions. M'han servit per aprendre molt. M'ha agradat molt haver de consensuar com fer les coses per tal que aquest bloc veiés la llum. Personalment, em costa treballar en equip i trobo que les meves companyes m'ho han posat molt fàcil. Els vull agrair l'ajut que m'han prestat en tot moment!

Estic satisfeta de les meves aportacions en quant al programari educatiu. Penso que la recerca que vaig fer va ser molt exhaustiva i que el post és prou il·lustratiu. El major repte que he tingut ha estat atrevir-me a utilitzar l'apartat de comentaris, ja que no n'havia publicat mai cap. De les activitats proposades, la que m'ha costat més ha estat trobar l'experiència d'integració curricular dels recursos tecnològics en xarxa sobre tutoria, ja que penso que els docents fem moltíssimes activitats a l'aula, però que no les publiquem ni les fem visibles, amb la qual cosa la xarxa docent no es nodreix de tanta riquesa com seria possible. És per això que us animo a que apliqueu les activitats que us proposem, o d'altres, a les vostres aules i pengeu els treballs dels alumnes a la xarxa per tal que tots puguem aprendre d'elles i gaudir-ne.

Conclusions

Valoro molt positivament la realització de la webquest, la informació facilitada i els links corresponents són molt útils per a la pràctica diària, la seva estructura i claredat en l’exposició ha facilitat el procés d’aprenentatge.. La realització dels post cada dos dies sobre recursos diferents ha facilitat el coneixement i l’aprenentatge d’aquests recursos i la recerca i utilització dels mateixos.

He descobert que soc capaç de crear un bloc i participa activament, fins ara només havia fet comentaris en algun que m’interessava. També he comprovat la gran potencialitat que té pel món de l’educació, malgrat ja ho intuïa, ara ho he pogut experimentar i així la seva aplicació serà més fàcil i segur que ara ho aplico amb més seguretat.

Els meus coneixements sobre temes digitals no són d’allò més amplis i amb aquesta webquest m’he adonat que tot es posar-s’hi, en algun moment he tingut alguna dificultat però sense importància i ho he hagut de solucionar perque tenia la necessitat de fer-ho.

M’he sentit molt a gust treballant amb les companyes i hem format un bon equip que s’ha traduït en una bona feina. Penso que amb el recull d’activitats, recursos i exemples hem aconseguit un bon material per aplicar a la tutoria de 4t d’ESO però també a altres accions formatives fora de l’ensenyament reglat, ja que són temàtiques transversals, i així optimitzem els esforços esmerçats.

dilluns, 26 d’abril de 2010

Conclusions

Sempre he dit que jo sóc professora vocacional, i m'ho noto especialment quan, davant d'una notícia, d'un fet o d'una nova eina, em trobo valorant quelcom en què la gent del meu voltant ni tan sols pensa: les seves possibilitats educatives.

Això, no ho puc negar, m'ha ajudat molt com a professora, però també a l'hora de fer les successives recerques que aquesta webquest (proposada per la professora de "Recursos per al desenvolupament de la creativitat"). La dificultat era que aquest cop no havia de buscar recursos a propòsit de la meva especialitat, sinó de quelcom que conec molt menys: la tutoria.

Això em fa pensar en certa anècdota que es va esdevenir fa força temps, quan tot just començava a treballar com a professora. Cert dia vaig escoltar com una companya més gran i amb més experiència quedava parada de la quantitat i la qualitat dels recursos que es trobaven a internet sobre les més variades matèries. En aquell moment, jo, que ja tenia una gran fe en les TIC, vaig pensar que no ho sabia prou, però el cert és que no podia imaginar el que he descobert amb la realització d'aquesta activitat: el mar és molt més gran que no em pensava!

En aquest sentit, el fet de dur a terme la recerca amb dues companyes igualment motivades crec que m'ha facilitat la reflexió entorn a temes que jo no havia considerat i la troballa de fonts que no sabia que existissin. El mar és molt gran, sí, però arreu hi ha peixos, i si els pescadors són prou intel·ligents no tornaran mai amb les mans buides. Per això un altre problema ha estat la selecció d'uns recursos i l'abandonament d'uns altres.

Finalment,  allò de què més orgullosa estic (a banda del fet d'haver recordat puntualment il·lustrar els posts amb imatges, negretes i cursives) és de l'activitat final, ja que programar és un dels meus punts febles com a professora. Malgrat tot, després d'una recerca tan àmplia i de l'exemple de les companyes, m'he sentit segura a l'hora de fer-la i crec que això (i la valoració de les companyes i de la professora, que agrairia de tot cor) m'ajudarà aquest estiu a preparar certes oposicions que es convoquen l'any que ve i en les quals tinc posades molta confiança.

Sincerament, el dia que em vulguin fer tutora d'algun grup crec que no tindré motius per arronsar-me.

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxa

Títol: Jo i els ordinadors
Àrea: Tutoria
Curs: 4t ESO
Durada: 5 sessions (4 setmanes).


Dins del currículum de tutoria, està educar els alumnes en la gestió del seu propi oci. Si fa uns anys la majoria de l'oci dels alumnes s'esvaïa davant del televisor, molts d'ells passen avui dia moltes hores a internet (comunicant-se entre ells, cercant informació, elaborant treballs...). És important donar-los eines (especialment eines de reflexió) per tal que en facin un ús prudent.

Aquesta activitat no pretén prevenir sobre l'abús i l'addicció a la xarxa, sinó més aviat advertir de certes actituds que no només no els beneficien, sinó que a més poden arribar a perjudicar-los greument.


Objectius
 • Conèixer les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.
 • Reflexionar sobre les conseqüències d'una actitud imprudent a la xarxa.
 • Participar activament en un debat virtual.
 • Treballar en equip.
 • Fer presentacions virtuals i penjar-les a la xarxa.

Continguts
 • Coneixement i identificació de les possibilitats que ofereix la xarxa i dels problemes que ofereix el seu ús irreflexiu.
 • Participació activa en un debat virtual.
 • Elaboració d'una enquesta virtual.
 • Elaboració d'un power point entorn dels riscos que planteja l'ús irreflexiu de la xarxa.
 • Ús de les eines TIC que ofereix el centre.

Competències
 • Competència comunicativa: expressar opinions, formular preguntes, comunicar-se audiovisualment
 • Competència personal: valoració de les pròpies opinions i habilitats
 • Competència social i ciutadana: comprendre les conseqüències dels propis actes

Recursos tecnològics digitals utilitzats
 • Moodle del centre
 • Bloc de l'assignatura
 • Web Alteris, apartat de Tecnologia – Bits per a tothom
 • Sèrie de vídeos "Tu decideixes"
 • Cacera “Tu decideixes” (no existeix, caldria elaborar-la)

Metodologia
 1. Comencem per la lectura, en gran grup, de l'apartat “observant” de la web d'Alteris, les opinions dels diferents personatges que apareixen. Debat virtual (avaluat pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes) al Moodle del centre entorn de les següents qüestions:
  • Quina utilitat li veieu a internet?
  • És bo o dolent, internet?
  • Creieu que teniu prou coneixements sobre les noves tecnologies?
  • Sabeu què cal fer amb les deixalles tecnològiques?
 2. Per tal d'ampliar les opinions recollides, en grups de 3 elaborarem a Google Docs – Qüestionaris una enquesta que permeti recollir les opinions sobre internet de persones de diferents edats (10-15 anys, 16-20 anys, 21-35 anys, 36-45 anys, 50-70 anys, Més de 70 anys) i cada grup la passarà almenys a 2 persones de cada rang. (Aquesta activitat també serà avaluada pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes.)
 3. En acabat, accedirem altre cop a la web Alteris i llegirem l'apartat “testimonis”. Cada alumne proposarà solucions en el bloc de l'assignatura a dos dels personatges. (Aquesta activitat serà avaluada pels altres alumnes amb l'ajuda d'una graella facilitada pel professor.)
 4. En grups de 3, durem a terme una cacera del tresor entorn dels vídeos "Tu decideixes". La cacera consistiria en triar-ne un i respondre unes preguntes amb les quals després caldrà elaborar un power point que penjarem al Moodle per a l'avaluació per part dels companys:
  • Quin error ha comès el protagonista?
  • És un problema real de la xarxa? Coneixeu algun cas real que hagi passat el mateix?
  • Com podem evitar trobar-nos en aquest problema?

Temporització
El debat virtual el durem a terme durant una setmana: hi dedicarem una hora de classe, però els alumnes podran continuar-lo durant la setmana des de casa.
Durant la classe següent els diferents equips podran dissenyar la seva enquesta i penjar-la a internet, i disposaran d'una setmana més per a recollir les opinions necessàries.
Durant la tercera sessió de tutoria, els alumnes realitzaran l'activitat del bloc (resolució dels problemes plantejats pels testimonis d'Alteris).
Durant la 4a sessió els alumnes resoldrien la Cacera del tresor, per tal de poder lliurar la resposta a la pregunta final en la sessió següent.
A la 5a sessió, els alumnes penjaran els power points al Moodle del centre amb l'objectiu que els companys els visualitzin i els puguin comentar i avaluar d'acord amb una graella facilitada pel docent.

Avaluació
L'avaluació es farà a través de graelles i tindrà en compte els aspectes següents:
 • Participació activa en les diferents activitats (debat, enquesta, bloc i treball d'equip): 30%
 • Correcta presentació dels diferents productes (enquesta, bloc, power point): 20%
 • Reflexió entorn del tema proposat: 30%
 • Correcta utilització dels mitjans tecnològics: 20%

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxaTítol:Resolució de conflictes
Area:Tutoria
Curs:4t d’ESO
Durada: 6 hores.

L’etapa evolutiva dels joves als quals s’adreça l’activitat està marcada, en molt casos en la dificultat per resoldre conflictes i en altres per resoldre’ls d’una forma violenta, agressiva i poc tolerant.
L’activitat pretén donar eines i recursos a aquests joves per resoldre conflictes de la millor manera possible, amb l’anàlisi i la reflexió i el fet de tenir en compte tots els punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre que tant els hi costa.

Objectius

Es vol aconseguir que els alumnes:
- tinguin més recursos i coneixements per resoldre conflictes sense violència
- analitzin altres fórmules per resoldre conflictes com és la mediació.
- coneguin les seves actituds quant a diverses situacions conflictives
- desenvolupin habilitats per resoldre de forma positiva aquestes situacions
- utilitzin les TIC com instrument de l’activitat.
- seleccionin un cas pràctic com exemple de bones pràctiques.

Continguts

Coneixement dels termes mediació /conflicte/resolució.
Coneixements del procés de la resolució d’una situació conflictiva.
Anàlisi i reflexions de situacions i propostes de solucions.
Casos pràctics.
Selecció d’un cas per a bones pràctiques.
Realització d’un vídeo i pujada a la xarxa.

Competències

Competència comunicativa, saber interactuar oralment, saber escoltar i expressar-se.
Competència digital, saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
Competència social i ciutadana, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica.

Recursos tecnològics

PC’s a l’aula amb connexió a internet
Càmara de vídeo
Canó ó pissarra digital

Activitats

Dinàmica de grup amb el recurs d’una Webquest Resolució de conflictes
Mostrar un exemple de bona pràctica per part d’un grup de joves Selecció de la pràctica més representativa
Pujar el vídeo bones pràctiques a la xarxa

Metodologia

Per iniciar es planteja la realització de la webquest Resolució de conflictes que organitza la classe en grups de 4 alumnes.

Posteriorment els mateixos alumnes votaran la simulació més representativa i que recull més elements de debat, d’una forma argumentada i crítica i s’organitzarà aquesta pràctica com un exemple de bones pràctiques. S’assajarà i es passarà a gravar-la en vídeo.

Es mostrarà un exemple de bones pràctiques d’un grup d’alumnes com exemple.

El/la professor/a donarà les explicacions per pujar-la al yotube (o similar) i entre tota la classe es realitzarà la pràctica, mitjançant el canó o la pissarra digital.

Temporalització

Temps estimat per realitzar la dinàmica mitjançant la webquest: 4 hores
Selecció, filmació i edició de la pràctica: 2 hores

Avaluació

La primera part s’avaluarà mitjançant la rúbrica d’avaluació de la webquest.
La segona part s’avaluarà mitjançant el producte final penjat a la xarxa.

diumenge, 25 d’abril de 2010

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxa

Donat que els alumnes han treballat els Drets Humans en el currículum de tercer d'ESO, us proposo aquí una activitat sobre les ONGs, d'aprofundiment, per a dur-la a l'aula.

Títol de l'activitat: Coneguem algunes ONGs!!!
Àrea: Tutoria
Curs: 4t d'ESO
Duració: Tres sessions consecutives d'una hora, en qualsevol trimestre. 

Objectius: 
- Conèixer diferents oenagés existents al nostre entorn.
- Descobrir el treball social que les oenagés duen a terme.
- Reflexionar sobre les responsabilitats que els alumnes tenen com a ciutadans.
- Treballar en equip, en grups de cinc persones, coordinadament, fent ús de les TIC.
- Presentar el treball conjunt a la resta de la classe oralment i mitjançant les TIC.

Continguts:
- Coneixement d'oenagés com ara Medicus Mundi, Oxfam, Càritas Diocesana, Pallassos sense fronteres, SOS Racisme, Intermón, i totes aquelles de caire més local.
- Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social en el món, desenvolupant una consciència ètica.
- Valoració de la racionalitat i d'una actitud dialògica com a mitjans per assolir una concepció del món flexible i oberta i adaptar-se a una realitat en constant evolució. Compromís per trobar alternatives i solucions als problemes per intentar fer un món més just.
- Reconeixement de diverses formes de participació ciutadana, com el voluntariat, l'associacionisme i altres moviments compromesos en la defensa dels drets humans, i dels valors que aporten a la societat. Pràctica de normes cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de l'entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.
- Elaboració d'un vídeo o powerpoint de la oenagé escollida.
- Presentació del treball (vídeo o powerpoint) a la classe mitjançant les TIC.

Competències:
- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.
- Aprendre a conviure.
- Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma.

Recursos tecnològics digitals:
En la primera sessió, la persona formadora els presenta una sèrie de preguntes per a esbrinar els coneixements dels alumnes i la seva motivació envers les ONGs. Després, els alumnes veuen el següent vídeo i llegeixen el següent text sobre ell. També poden llegir un article en premsa que en parla. Els servirà per repassar tot allò que van estudiar el curs passat.
Passaran ara a visionar aquest altre:


que els servirà per a reflexionar sobre els temes d'actualitat que senten a les notícies i que es refereixen als drets humans. També, en aquest estadi, el formador podria passar-los algun documental breu sobre la fam, la manca de recursos sanitaris, el treball infantil, la falta de drets polítics o socials, etc., que els pugui interessar.

Un cop s'han fet aquestes activitats prèvies, amb un recurs didàctic digital en forma de cacera o de webquest que prepararà la persona formadora (i es podria assemblar a aquest), els alumnes, en la segona sessió i distribuïts en grups de cinc persones, iniciaran la tasca que han de desenvolupar. Aquesta, bàsicament, consisteix en cercar informació sobre una ONG que triïn de manera conjunta i sintetitzar-la.
En el seu treball han de recollir les dades més importants de l'oenagé: com es diu, què defensa, en quins països desenvolupa la seva acció, com es financia, com fer-se'n soci, on és la seva seu social,... Després  han d'elaborar tota aquesta informació en format de vídeo o de presentació de diapositives.

En la tercera sessió i durant uns deu minuts, han de presentar el seu treball davant els companys de classe, que els avaluaran. Un cop tots els grups han fet la seva presentació, es poden comentar grupalment les diferents exposicions.

Depenent del grup, es podria proposar la visita dels representants d'una ONG al centre per tal que els alumnes poguessin conèixer millor la seva tasca i veiessin l'aplicació en directe d'allò que han estat estudiant.

Els alumnes necessitaran ordinadors amb accés a internet, amb altaveus, programari per editar vídeo o fer presentacions de diapositives i canó de projecció.

Metodologia:

- Activació de coneixements previs per part de la persona formadora mitjançant una sèrie de preguntes i de material audiovisual i textual.
- Presentació als alumnes de la cacera del tresor o webquest sobre les ONGs.
- Els alumnes recullen informació sobre la ONG sobre la qual treballaran.
- La persona formadora orienta el treball de recerca dels alumnes.
- Els alumnes reorganitzen i elaboren la presentació del seu treball.
- Els alumnes exposen els seus treballs davant la classe sabent que són avaluats pels seus companys mitjançant una graella d'avaluació que ha elaborat la persona formadora.

Pel que fa a l'avaluació de cada grup, aquesta és doble; el grup és avaluat pels companys que puntuen el contingut i la forma de la seva exposició, i pel docent, que avalua el procés del treball i el producte final mitjançant dues rúbriques d'avaluació.