dilluns, 26 d’abril de 2010

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxa

Títol: Jo i els ordinadors
Àrea: Tutoria
Curs: 4t ESO
Durada: 5 sessions (4 setmanes).


Dins del currículum de tutoria, està educar els alumnes en la gestió del seu propi oci. Si fa uns anys la majoria de l'oci dels alumnes s'esvaïa davant del televisor, molts d'ells passen avui dia moltes hores a internet (comunicant-se entre ells, cercant informació, elaborant treballs...). És important donar-los eines (especialment eines de reflexió) per tal que en facin un ús prudent.

Aquesta activitat no pretén prevenir sobre l'abús i l'addicció a la xarxa, sinó més aviat advertir de certes actituds que no només no els beneficien, sinó que a més poden arribar a perjudicar-los greument.


Objectius
 • Conèixer les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.
 • Reflexionar sobre les conseqüències d'una actitud imprudent a la xarxa.
 • Participar activament en un debat virtual.
 • Treballar en equip.
 • Fer presentacions virtuals i penjar-les a la xarxa.

Continguts
 • Coneixement i identificació de les possibilitats que ofereix la xarxa i dels problemes que ofereix el seu ús irreflexiu.
 • Participació activa en un debat virtual.
 • Elaboració d'una enquesta virtual.
 • Elaboració d'un power point entorn dels riscos que planteja l'ús irreflexiu de la xarxa.
 • Ús de les eines TIC que ofereix el centre.

Competències
 • Competència comunicativa: expressar opinions, formular preguntes, comunicar-se audiovisualment
 • Competència personal: valoració de les pròpies opinions i habilitats
 • Competència social i ciutadana: comprendre les conseqüències dels propis actes

Recursos tecnològics digitals utilitzats
 • Moodle del centre
 • Bloc de l'assignatura
 • Web Alteris, apartat de Tecnologia – Bits per a tothom
 • Sèrie de vídeos "Tu decideixes"
 • Cacera “Tu decideixes” (no existeix, caldria elaborar-la)

Metodologia
 1. Comencem per la lectura, en gran grup, de l'apartat “observant” de la web d'Alteris, les opinions dels diferents personatges que apareixen. Debat virtual (avaluat pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes) al Moodle del centre entorn de les següents qüestions:
  • Quina utilitat li veieu a internet?
  • És bo o dolent, internet?
  • Creieu que teniu prou coneixements sobre les noves tecnologies?
  • Sabeu què cal fer amb les deixalles tecnològiques?
 2. Per tal d'ampliar les opinions recollides, en grups de 3 elaborarem a Google Docs – Qüestionaris una enquesta que permeti recollir les opinions sobre internet de persones de diferents edats (10-15 anys, 16-20 anys, 21-35 anys, 36-45 anys, 50-70 anys, Més de 70 anys) i cada grup la passarà almenys a 2 persones de cada rang. (Aquesta activitat també serà avaluada pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes.)
 3. En acabat, accedirem altre cop a la web Alteris i llegirem l'apartat “testimonis”. Cada alumne proposarà solucions en el bloc de l'assignatura a dos dels personatges. (Aquesta activitat serà avaluada pels altres alumnes amb l'ajuda d'una graella facilitada pel professor.)
 4. En grups de 3, durem a terme una cacera del tresor entorn dels vídeos "Tu decideixes". La cacera consistiria en triar-ne un i respondre unes preguntes amb les quals després caldrà elaborar un power point que penjarem al Moodle per a l'avaluació per part dels companys:
  • Quin error ha comès el protagonista?
  • És un problema real de la xarxa? Coneixeu algun cas real que hagi passat el mateix?
  • Com podem evitar trobar-nos en aquest problema?

Temporització
El debat virtual el durem a terme durant una setmana: hi dedicarem una hora de classe, però els alumnes podran continuar-lo durant la setmana des de casa.
Durant la classe següent els diferents equips podran dissenyar la seva enquesta i penjar-la a internet, i disposaran d'una setmana més per a recollir les opinions necessàries.
Durant la tercera sessió de tutoria, els alumnes realitzaran l'activitat del bloc (resolució dels problemes plantejats pels testimonis d'Alteris).
Durant la 4a sessió els alumnes resoldrien la Cacera del tresor, per tal de poder lliurar la resposta a la pregunta final en la sessió següent.
A la 5a sessió, els alumnes penjaran els power points al Moodle del centre amb l'objectiu que els companys els visualitzin i els puguin comentar i avaluar d'acord amb una graella facilitada pel docent.

Avaluació
L'avaluació es farà a través de graelles i tindrà en compte els aspectes següents:
 • Participació activa en les diferents activitats (debat, enquesta, bloc i treball d'equip): 30%
 • Correcta presentació dels diferents productes (enquesta, bloc, power point): 20%
 • Reflexió entorn del tema proposat: 30%
 • Correcta utilització dels mitjans tecnològics: 20%

5 comentaris:

 1. Roser,

  Amb aquesta activitat s´evidencien moltes de les competències que heu estat treballant al llarg d´aquests postgrau.

  La programació de l´activitat que proposes és clara, coherent amb el tema i molt motivadora.

  Un petit detall, potser a l´apartat d´avaluació hi mancaria el percentatge o per específic de cada aspecte a avaluar.

  Felicitats,
  Teia

  ResponElimina
 2. Roser, és una activitat molt ben estructurada i molt pautada i clara.

  Aporta molts dels elements tractats, penso que al posar-la en marxa els alumnes estaran ben distrets (en el bon sentit de la paraula), és variada i els alumnes la trobaran amena.

  ResponElimina
 3. Hola Roser,
  Jo també penso que el tema és molt atractiu; els alumnes segur que es senten identificats amb les situacions que treballen en aquestes sessions de tutoria.
  Crec que el fet que l'avaluació es faci amb tres rúbriques garanteix que el treball dels alumnes sigui ben ponderat.
  Des del meu punt de vista aquesta activitat integra un gran nombre de recursos tecnològics (moodle, debat virtual, powerpoint, googledocs, cacera) i penso que el docent haurà d'invertir temps i esforços per ensenyar-los per a que els alumnes puguin dur a terme la tasca que se'ls ha encomanat amb certes garanties.

  ResponElimina
 4. Gràcies pels comentaris. Ara incorporo la suggerència de la Teia.

  Com comenta la Marta, el gran nombre de recursos utilitzats pressuposa que el(s) docent(s) haurà(n) d'haver dedicat força temps a explicar-los. De fet, és una cosa que m'estic trobant avui dia: estic realitzant un projecte amb els alumnes i m'estic trobant que els haig d'explicar molt detalladament (més que no em pensava) l'ús de moltes eines.

  Però el temps que es triga a ensenyar no pot ser una excusa per no fer servir un recurs, oi? Precisament per això crec que el proper any faré aquest ensenyament tot just a principi de curs, quan els alumnes no són conscients que el curs ja ha començat i els costa agafar el ritme. Així, quan estigui a mitjans de curs no hauré de perdre temps amb aquests detalls. Espero que funcioni: diuen que l'experiència és un grau.

  ResponElimina
 5. Justificació dels percentatges:
  Per si a algú li interessa, he establert els percentatges indicats pels següents motius:
  - Considero que l'objectiu principal de la tutoria és assolir una bona competència personal i interpersonal, de manera que atorgo major puntuació (60%) als criteris d'avaluació que persegueixen aquest objectiu.
  - Un objectiu general de l'ESO és habilitar els alumnes en l'ús de les TIC i la comunicació digital i per això concedeixo una puntuació molt important (40%) als criteris que persegueixen aquest objectiu.

  ResponElimina