dimarts, 27 d’abril de 2010

Conclusions

Aquest bloc és el recull de les activitats que hem desenvolupat conjuntament la Lídia, la Roser i jo per resoldre la webquest "Els recursos tecnològics digitals a l'aula" plantejada a la matèria de Recursos per al desenvolupament de la creativitat del postgrau que estem cursant a la UOC. Aquí sota us presento les meves conclusions personals en la tasca que he dut a terme.

En un primer moment, l'ampli ventall de recursos que havia d'anar treballant (programari educatiu, audiovisuals a la xarxa, presentacions en línia, projectes de recerca a la xarxa, recursos col·laboratius, ...) em va superar una mica. Només coneixia alguns d'aquests recursos.  Penso que la webquest, fruit de la qual ha nascut aquest bloc, ha estat molt extensa i molt ben pautada. A més, crec que la metodologia d'aprenentatge ha estat encertada, ja que cada una de nosaltres hem hagut de presentar un recurs tecnològic alhora que valorar els recursos de les companyes. Ha estat una tasca col·laborativa en la m'he enriquit mitjançant crítiques constructives que hem posat com a comentaris. També considero que ha estat molt encertat el fet de que hem conegut a priori, mitjançant una rúbrica molt completa, com seria avaluada la nostra feina. Saber què se'm demanava en cada una de les tasques ha estat per a mi un aspecte fonamental per tal d'elaborar el bloc amb força més seguretat.

Pel que fa al meu aprenentatge destacaria el fet d'haver hagut de visionar una gran quantitat de material per tal d'analitzar-lo i valorar-lo. Un cop fet això, integrar el material seleccionat dins de la matèria de tutoria i pensar en l'aplicació didàctica que se'n pot fer de cada un d'ells ha estat el nucli del meu aprenentatge. No menys importants han estat les crítiques, els comentaris, les millores, que han fet les meves companyes a les meves aportacions. M'han servit per aprendre molt. M'ha agradat molt haver de consensuar com fer les coses per tal que aquest bloc veiés la llum. Personalment, em costa treballar en equip i trobo que les meves companyes m'ho han posat molt fàcil. Els vull agrair l'ajut que m'han prestat en tot moment!

Estic satisfeta de les meves aportacions en quant al programari educatiu. Penso que la recerca que vaig fer va ser molt exhaustiva i que el post és prou il·lustratiu. El major repte que he tingut ha estat atrevir-me a utilitzar l'apartat de comentaris, ja que no n'havia publicat mai cap. De les activitats proposades, la que m'ha costat més ha estat trobar l'experiència d'integració curricular dels recursos tecnològics en xarxa sobre tutoria, ja que penso que els docents fem moltíssimes activitats a l'aula, però que no les publiquem ni les fem visibles, amb la qual cosa la xarxa docent no es nodreix de tanta riquesa com seria possible. És per això que us animo a que apliqueu les activitats que us proposem, o d'altres, a les vostres aules i pengeu els treballs dels alumnes a la xarxa per tal que tots puguem aprendre d'elles i gaudir-ne.

Conclusions

Valoro molt positivament la realització de la webquest, la informació facilitada i els links corresponents són molt útils per a la pràctica diària, la seva estructura i claredat en l’exposició ha facilitat el procés d’aprenentatge.. La realització dels post cada dos dies sobre recursos diferents ha facilitat el coneixement i l’aprenentatge d’aquests recursos i la recerca i utilització dels mateixos.

He descobert que soc capaç de crear un bloc i participa activament, fins ara només havia fet comentaris en algun que m’interessava. També he comprovat la gran potencialitat que té pel món de l’educació, malgrat ja ho intuïa, ara ho he pogut experimentar i així la seva aplicació serà més fàcil i segur que ara ho aplico amb més seguretat.

Els meus coneixements sobre temes digitals no són d’allò més amplis i amb aquesta webquest m’he adonat que tot es posar-s’hi, en algun moment he tingut alguna dificultat però sense importància i ho he hagut de solucionar perque tenia la necessitat de fer-ho.

M’he sentit molt a gust treballant amb les companyes i hem format un bon equip que s’ha traduït en una bona feina. Penso que amb el recull d’activitats, recursos i exemples hem aconseguit un bon material per aplicar a la tutoria de 4t d’ESO però també a altres accions formatives fora de l’ensenyament reglat, ja que són temàtiques transversals, i així optimitzem els esforços esmerçats.

dilluns, 26 d’abril de 2010

Conclusions

Sempre he dit que jo sóc professora vocacional, i m'ho noto especialment quan, davant d'una notícia, d'un fet o d'una nova eina, em trobo valorant quelcom en què la gent del meu voltant ni tan sols pensa: les seves possibilitats educatives.

Això, no ho puc negar, m'ha ajudat molt com a professora, però també a l'hora de fer les successives recerques que aquesta webquest (proposada per la professora de "Recursos per al desenvolupament de la creativitat"). La dificultat era que aquest cop no havia de buscar recursos a propòsit de la meva especialitat, sinó de quelcom que conec molt menys: la tutoria.

Això em fa pensar en certa anècdota que es va esdevenir fa força temps, quan tot just començava a treballar com a professora. Cert dia vaig escoltar com una companya més gran i amb més experiència quedava parada de la quantitat i la qualitat dels recursos que es trobaven a internet sobre les més variades matèries. En aquell moment, jo, que ja tenia una gran fe en les TIC, vaig pensar que no ho sabia prou, però el cert és que no podia imaginar el que he descobert amb la realització d'aquesta activitat: el mar és molt més gran que no em pensava!

En aquest sentit, el fet de dur a terme la recerca amb dues companyes igualment motivades crec que m'ha facilitat la reflexió entorn a temes que jo no havia considerat i la troballa de fonts que no sabia que existissin. El mar és molt gran, sí, però arreu hi ha peixos, i si els pescadors són prou intel·ligents no tornaran mai amb les mans buides. Per això un altre problema ha estat la selecció d'uns recursos i l'abandonament d'uns altres.

Finalment,  allò de què més orgullosa estic (a banda del fet d'haver recordat puntualment il·lustrar els posts amb imatges, negretes i cursives) és de l'activitat final, ja que programar és un dels meus punts febles com a professora. Malgrat tot, després d'una recerca tan àmplia i de l'exemple de les companyes, m'he sentit segura a l'hora de fer-la i crec que això (i la valoració de les companyes i de la professora, que agrairia de tot cor) m'ajudarà aquest estiu a preparar certes oposicions que es convoquen l'any que ve i en les quals tinc posades molta confiança.

Sincerament, el dia que em vulguin fer tutora d'algun grup crec que no tindré motius per arronsar-me.

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxa

Títol: Jo i els ordinadors
Àrea: Tutoria
Curs: 4t ESO
Durada: 5 sessions (4 setmanes).


Dins del currículum de tutoria, està educar els alumnes en la gestió del seu propi oci. Si fa uns anys la majoria de l'oci dels alumnes s'esvaïa davant del televisor, molts d'ells passen avui dia moltes hores a internet (comunicant-se entre ells, cercant informació, elaborant treballs...). És important donar-los eines (especialment eines de reflexió) per tal que en facin un ús prudent.

Aquesta activitat no pretén prevenir sobre l'abús i l'addicció a la xarxa, sinó més aviat advertir de certes actituds que no només no els beneficien, sinó que a més poden arribar a perjudicar-los greument.


Objectius
 • Conèixer les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.
 • Reflexionar sobre les conseqüències d'una actitud imprudent a la xarxa.
 • Participar activament en un debat virtual.
 • Treballar en equip.
 • Fer presentacions virtuals i penjar-les a la xarxa.

Continguts
 • Coneixement i identificació de les possibilitats que ofereix la xarxa i dels problemes que ofereix el seu ús irreflexiu.
 • Participació activa en un debat virtual.
 • Elaboració d'una enquesta virtual.
 • Elaboració d'un power point entorn dels riscos que planteja l'ús irreflexiu de la xarxa.
 • Ús de les eines TIC que ofereix el centre.

Competències
 • Competència comunicativa: expressar opinions, formular preguntes, comunicar-se audiovisualment
 • Competència personal: valoració de les pròpies opinions i habilitats
 • Competència social i ciutadana: comprendre les conseqüències dels propis actes

Recursos tecnològics digitals utilitzats
 • Moodle del centre
 • Bloc de l'assignatura
 • Web Alteris, apartat de Tecnologia – Bits per a tothom
 • Sèrie de vídeos "Tu decideixes"
 • Cacera “Tu decideixes” (no existeix, caldria elaborar-la)

Metodologia
 1. Comencem per la lectura, en gran grup, de l'apartat “observant” de la web d'Alteris, les opinions dels diferents personatges que apareixen. Debat virtual (avaluat pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes) al Moodle del centre entorn de les següents qüestions:
  • Quina utilitat li veieu a internet?
  • És bo o dolent, internet?
  • Creieu que teniu prou coneixements sobre les noves tecnologies?
  • Sabeu què cal fer amb les deixalles tecnològiques?
 2. Per tal d'ampliar les opinions recollides, en grups de 3 elaborarem a Google Docs – Qüestionaris una enquesta que permeti recollir les opinions sobre internet de persones de diferents edats (10-15 anys, 16-20 anys, 21-35 anys, 36-45 anys, 50-70 anys, Més de 70 anys) i cada grup la passarà almenys a 2 persones de cada rang. (Aquesta activitat també serà avaluada pel professor amb l'ajuda d'una graella coneguda dels alumnes.)
 3. En acabat, accedirem altre cop a la web Alteris i llegirem l'apartat “testimonis”. Cada alumne proposarà solucions en el bloc de l'assignatura a dos dels personatges. (Aquesta activitat serà avaluada pels altres alumnes amb l'ajuda d'una graella facilitada pel professor.)
 4. En grups de 3, durem a terme una cacera del tresor entorn dels vídeos "Tu decideixes". La cacera consistiria en triar-ne un i respondre unes preguntes amb les quals després caldrà elaborar un power point que penjarem al Moodle per a l'avaluació per part dels companys:
  • Quin error ha comès el protagonista?
  • És un problema real de la xarxa? Coneixeu algun cas real que hagi passat el mateix?
  • Com podem evitar trobar-nos en aquest problema?

Temporització
El debat virtual el durem a terme durant una setmana: hi dedicarem una hora de classe, però els alumnes podran continuar-lo durant la setmana des de casa.
Durant la classe següent els diferents equips podran dissenyar la seva enquesta i penjar-la a internet, i disposaran d'una setmana més per a recollir les opinions necessàries.
Durant la tercera sessió de tutoria, els alumnes realitzaran l'activitat del bloc (resolució dels problemes plantejats pels testimonis d'Alteris).
Durant la 4a sessió els alumnes resoldrien la Cacera del tresor, per tal de poder lliurar la resposta a la pregunta final en la sessió següent.
A la 5a sessió, els alumnes penjaran els power points al Moodle del centre amb l'objectiu que els companys els visualitzin i els puguin comentar i avaluar d'acord amb una graella facilitada pel docent.

Avaluació
L'avaluació es farà a través de graelles i tindrà en compte els aspectes següents:
 • Participació activa en les diferents activitats (debat, enquesta, bloc i treball d'equip): 30%
 • Correcta presentació dels diferents productes (enquesta, bloc, power point): 20%
 • Reflexió entorn del tema proposat: 30%
 • Correcta utilització dels mitjans tecnològics: 20%

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxaTítol:Resolució de conflictes
Area:Tutoria
Curs:4t d’ESO
Durada: 6 hores.

L’etapa evolutiva dels joves als quals s’adreça l’activitat està marcada, en molt casos en la dificultat per resoldre conflictes i en altres per resoldre’ls d’una forma violenta, agressiva i poc tolerant.
L’activitat pretén donar eines i recursos a aquests joves per resoldre conflictes de la millor manera possible, amb l’anàlisi i la reflexió i el fet de tenir en compte tots els punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre que tant els hi costa.

Objectius

Es vol aconseguir que els alumnes:
- tinguin més recursos i coneixements per resoldre conflictes sense violència
- analitzin altres fórmules per resoldre conflictes com és la mediació.
- coneguin les seves actituds quant a diverses situacions conflictives
- desenvolupin habilitats per resoldre de forma positiva aquestes situacions
- utilitzin les TIC com instrument de l’activitat.
- seleccionin un cas pràctic com exemple de bones pràctiques.

Continguts

Coneixement dels termes mediació /conflicte/resolució.
Coneixements del procés de la resolució d’una situació conflictiva.
Anàlisi i reflexions de situacions i propostes de solucions.
Casos pràctics.
Selecció d’un cas per a bones pràctiques.
Realització d’un vídeo i pujada a la xarxa.

Competències

Competència comunicativa, saber interactuar oralment, saber escoltar i expressar-se.
Competència digital, saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
Competència social i ciutadana, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica.

Recursos tecnològics

PC’s a l’aula amb connexió a internet
Càmara de vídeo
Canó ó pissarra digital

Activitats

Dinàmica de grup amb el recurs d’una Webquest Resolució de conflictes
Mostrar un exemple de bona pràctica per part d’un grup de joves Selecció de la pràctica més representativa
Pujar el vídeo bones pràctiques a la xarxa

Metodologia

Per iniciar es planteja la realització de la webquest Resolució de conflictes que organitza la classe en grups de 4 alumnes.

Posteriorment els mateixos alumnes votaran la simulació més representativa i que recull més elements de debat, d’una forma argumentada i crítica i s’organitzarà aquesta pràctica com un exemple de bones pràctiques. S’assajarà i es passarà a gravar-la en vídeo.

Es mostrarà un exemple de bones pràctiques d’un grup d’alumnes com exemple.

El/la professor/a donarà les explicacions per pujar-la al yotube (o similar) i entre tota la classe es realitzarà la pràctica, mitjançant el canó o la pissarra digital.

Temporalització

Temps estimat per realitzar la dinàmica mitjançant la webquest: 4 hores
Selecció, filmació i edició de la pràctica: 2 hores

Avaluació

La primera part s’avaluarà mitjançant la rúbrica d’avaluació de la webquest.
La segona part s’avaluarà mitjançant el producte final penjat a la xarxa.

diumenge, 25 d’abril de 2010

Proposta didàctica amb recursos tecnològics en xarxa

Donat que els alumnes han treballat els Drets Humans en el currículum de tercer d'ESO, us proposo aquí una activitat sobre les ONGs, d'aprofundiment, per a dur-la a l'aula.

Títol de l'activitat: Coneguem algunes ONGs!!!
Àrea: Tutoria
Curs: 4t d'ESO
Duració: Tres sessions consecutives d'una hora, en qualsevol trimestre. 

Objectius: 
- Conèixer diferents oenagés existents al nostre entorn.
- Descobrir el treball social que les oenagés duen a terme.
- Reflexionar sobre les responsabilitats que els alumnes tenen com a ciutadans.
- Treballar en equip, en grups de cinc persones, coordinadament, fent ús de les TIC.
- Presentar el treball conjunt a la resta de la classe oralment i mitjançant les TIC.

Continguts:
- Coneixement d'oenagés com ara Medicus Mundi, Oxfam, Càritas Diocesana, Pallassos sense fronteres, SOS Racisme, Intermón, i totes aquelles de caire més local.
- Identificació i rebuig de situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social en el món, desenvolupant una consciència ètica.
- Valoració de la racionalitat i d'una actitud dialògica com a mitjans per assolir una concepció del món flexible i oberta i adaptar-se a una realitat en constant evolució. Compromís per trobar alternatives i solucions als problemes per intentar fer un món més just.
- Reconeixement de diverses formes de participació ciutadana, com el voluntariat, l'associacionisme i altres moviments compromesos en la defensa dels drets humans, i dels valors que aporten a la societat. Pràctica de normes cíviques per mitjà de la participació en activitats socials de l'entorn proper, assumint responsabilitats i treballant de forma cooperativa.
- Elaboració d'un vídeo o powerpoint de la oenagé escollida.
- Presentació del treball (vídeo o powerpoint) a la classe mitjançant les TIC.

Competències:
- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.
- Aprendre a conviure.
- Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma.

Recursos tecnològics digitals:
En la primera sessió, la persona formadora els presenta una sèrie de preguntes per a esbrinar els coneixements dels alumnes i la seva motivació envers les ONGs. Després, els alumnes veuen el següent vídeo i llegeixen el següent text sobre ell. També poden llegir un article en premsa que en parla. Els servirà per repassar tot allò que van estudiar el curs passat.
Passaran ara a visionar aquest altre:


que els servirà per a reflexionar sobre els temes d'actualitat que senten a les notícies i que es refereixen als drets humans. També, en aquest estadi, el formador podria passar-los algun documental breu sobre la fam, la manca de recursos sanitaris, el treball infantil, la falta de drets polítics o socials, etc., que els pugui interessar.

Un cop s'han fet aquestes activitats prèvies, amb un recurs didàctic digital en forma de cacera o de webquest que prepararà la persona formadora (i es podria assemblar a aquest), els alumnes, en la segona sessió i distribuïts en grups de cinc persones, iniciaran la tasca que han de desenvolupar. Aquesta, bàsicament, consisteix en cercar informació sobre una ONG que triïn de manera conjunta i sintetitzar-la.
En el seu treball han de recollir les dades més importants de l'oenagé: com es diu, què defensa, en quins països desenvolupa la seva acció, com es financia, com fer-se'n soci, on és la seva seu social,... Després  han d'elaborar tota aquesta informació en format de vídeo o de presentació de diapositives.

En la tercera sessió i durant uns deu minuts, han de presentar el seu treball davant els companys de classe, que els avaluaran. Un cop tots els grups han fet la seva presentació, es poden comentar grupalment les diferents exposicions.

Depenent del grup, es podria proposar la visita dels representants d'una ONG al centre per tal que els alumnes poguessin conèixer millor la seva tasca i veiessin l'aplicació en directe d'allò que han estat estudiant.

Els alumnes necessitaran ordinadors amb accés a internet, amb altaveus, programari per editar vídeo o fer presentacions de diapositives i canó de projecció.

Metodologia:

- Activació de coneixements previs per part de la persona formadora mitjançant una sèrie de preguntes i de material audiovisual i textual.
- Presentació als alumnes de la cacera del tresor o webquest sobre les ONGs.
- Els alumnes recullen informació sobre la ONG sobre la qual treballaran.
- La persona formadora orienta el treball de recerca dels alumnes.
- Els alumnes reorganitzen i elaboren la presentació del seu treball.
- Els alumnes exposen els seus treballs davant la classe sabent que són avaluats pels seus companys mitjançant una graella d'avaluació que ha elaborat la persona formadora.

Pel que fa a l'avaluació de cada grup, aquesta és doble; el grup és avaluat pels companys que puntuen el contingut i la forma de la seva exposició, i pel docent, que avalua el procés del treball i el producte final mitjançant dues rúbriques d'avaluació.

Pràctiques innovadores

L'institut de Seròs (Lleida) està treballant en un bloc sobre la coeducació per millorar la convivència entre els gèneres.  Aquest bloc que recull les seves experiències forma part d'un projecte d'innovació educativa que du a terme el centre. És un treball dels alumnes que anirà creixent durant aquest curs escolar i en el proper en què es pretén que les accions educatives que es fan es visualitzin per a tota la comunitat educativa.
Una altra experiència que us presento és un bloc d'aula per als alumnes d'aula d'acollida de l'institut Canigó d'Almacelles (Lleida), en què trobareu respostes dels alumnes, vídeos i fotografies, a diferents activitats que els planteja la persona formadora.Cercant a la xarxa he trobat un projecte comú de lectura del llibre El Petit Príncep de Antoine Sant-Exupéry, que es desenvoluparà en dos cursos escolars i on participen les biblioteques escolars de diferents centres educatius de les comarques de Lleida. Es treballen en diferents nivells educatius (infantil, primària, ESO i BAT) aspectes com ara l'amistat i l'astronomia. Us poso aquí tres activitats prou interessants que han fet els centres que participen en aquest projecte col·laboratiu:
Col·legi Públic Castell de Santa Àgueda de Ferreries
Una cantata sobre la lectura a l'Escola Sant Jordi de Lleida
Institut Canigó a Almacelles

dijous, 22 d’abril de 2010

Pràctiques innovadores


Us presento una experiència força interessant que han realitzat els alumnes de 3r ESO del SES Serra d’en Noet (Berga) que és aplicable a altres nivells de l’ESO.

Mitjançant el bloc els alumnes mostren elements que fan reflexionar sobre l’educació en valors sobre els drets humans, la democràcia i el respecte per la diversitat.

S’estructura en dos grans blocs, un que fa referència a la lluita contra la discriminació i l’altre sobre la participació de la ciutadania. Mitjançant un material audiovisual presenta el tema i annexa documents amb exercicis i links relacionats amb el tema. Ho fa d’una forma propera i basant-se en exemples quotidians i propers.

Cal destacar la col·laboració d’altres entitats com l’Ajuntament i la Diputació per crear recursos que fomentin aquests objectius.

dimecres, 21 d’abril de 2010

Pràctiques innovadores

"Qui oblida el passat està condemnat a repetir-lo." (Jorge Santayana)

El passat més remot és matèria de les classes de Història, però... i el passat més recent? Què saben els nostres alumnes de les vivències dels seus avis? Mantenir el contacte intergeneracional afavoreix el correcte desenvolupament com a persones dels nostres alumnes, i és per això que caldria tenir en compte, a la nostra classe de tutoria, activitats com "Els avis d'avui, els joves d'ahir", un treball en què els alumnes de l'IES Corbera posen de manifest la memòria dels avis a través d'un bloc on analitzen fonts orals i escrites.

Recursos col·laboratius

En la nostra societat, d'abundància i de malbaratament, el terme "fam" ens és gairebé desconegut. El projecte col·laboratiu que us presento s'anomena Feeding Minds Fighting Hunger i que podríem traduir com a "ments nodridores que lluiten contra la fam". Els nostres alumnes són conscients de que hi ha prou aliments per a sadollar les necessitats alimentàries de totes les persones del nostre planeta però, en general, no són proactius per lluitar per aquest ideal.

Feeding Minds Fighting Hunger és una iniciativa educativa global que pretén ajudar els joves a comprendre els temes de la fam, la malnutrició, la pobresa i la suficiència alimentària i fer-los participar en activitats per crear un món lliure de fam. A partir de la celebració del Dia Mundial de l'Alimentació, el dia 16 d'octubre de cada any, en què es festeja la fundació de la FAO (Food and Agriculture Organization) l'any 1945, aquest projecte planteja una sèrie d'activitats amb l'objectiu de que els joves prenguin consciència d'aquest problema i que actuïn en conseqüència. El material és anglès, però és fàcilment comprensible per als nostres alumnes.

Després d'haver tractat el tema a l'aula, els participants discuteixen com han identificat les situacions de fam i de pobresa al món i en les seves comunitats. Les activitats pensades pels docents i el treball generat a classe amb els alumnes es trameten a l'entitat organitzadora, la qual les fa públiques mitjançant un CD-ROM o en format paper que envia a les organitzacions participants en el projecte.

dimarts, 20 d’abril de 2010

Recursos col·laboratius

Alteris és un web dissenyat amb l'objectiu de desenvolupar l’educació ciutadana i els valors democràtics entre els joves, es pot utilitzar en l’Educació Secundària Obligatòria i gira al voltant de 10 àmbits quotidians que viu qualsevol ciutadà: política, medi ambient, pau, salut, consum, treball, família, oci, tecnologia i diversitat.

És un bon exemple de treball col•laboratiu i de wiqui, ja que a part de mostrar diferents nivells d’informació permet la participació dels alumnes i professors sobre aquestes temàtiques.


Un altre temàtica molt adient per crear un wiqui és la participació dels alumnes en la vida del Centre, fomentant la implicació i la convivència.

Es podria fer en format de butlletí periòdic amb un apartat de suggeriments i propostes sobre qüestions concretes que bé plantejarien l’equip de professors/ores o els propis alumnes.

dilluns, 19 d’abril de 2010

Recursos col·laboratius

Als 15-16 anys, que l'edat en què se suposa que els alumnes cursen el 4t d'ESO (tot i que no és infreqüent que ho facin més tard), els alumnes ja saben que el món és gran. Sembla una "boutade", però quan arriben a l'ESO el seu món tot just s'està començant a obrir cap a l'exterior (fora de casa, fora de l'escola...) i als 16 anys sovint ja abarca una bona part del seu barri.

Al nostre país, a més, els alumnes d'aquesta edat ja són conscients de tot el que els diferencia als uns dels altres, però aquestes diferències sovint fan referència a tòpics que han escoltat. I els tòpics estan bé quan ens ajuden a entendre el món, però el més habitual és que entorpeixin aquesta comprensió, i és aleshores que cal ensenyar els alumnes a ser crítics, anar més enllà i conèixer l'altre per tal de trencar el tòpic.

En aquest sentit, al llarg d'aquest curs s'ha desenvolupat un projecte molt interessant, Debunk Stereotypes, que pretén posar en contacte alumnes de diferents països per tal que desmuntin els estereotips que puguin existir en altres llocs del món a propòsit del nostre país i dels seus habitants (i, evidentment, vegin desmuntats els seus propis tòpics).

L'activitat que proposo gira entorn d'aquest projecte i proposa la creació d'un manual wiki sobre el tema. Consistiria a obrir un llibre a la Prestatgeria (seria el bloc a què es refereix el projecte), on els alumnes apuntarien a priori els diferents tòpics que coneguessin sobre d'altres països (es podrien crear diferents capítols per nacionalitats o per continents, segons el volum de tòpics o la seva precisió geogràfica) i, a posteriori, els que descobrissin sobre la pròpia terra. Finalment, caldria afegir un capítol de "desmentiments".

Evidentment, en una classe amb un bon nombre d'immigrants, l'activitat resultaria molt més enriquidora.

diumenge, 18 d’abril de 2010

Recerca a la xarxa
Si llegiu l'article al qual remet aquesta imatge tan il·lustrativa i que utilitzo com a introducció, us trobareu amb que Quilo Martínez es pregunta com es pot formar un esperit critic amb què mirar la publicitat a la qual són bombardejats els nostres alumnes. Un bon lloc pot ser la tutoria. Mitjançant unes breus notes sobre les arts de màrqueting i de publicitat, el professorat tutor pot evitar en gran mesura que els alumnes siguin manipulats per les tècniques publicitàries. Com a material d'aula us presento la següent cacera del tresor de la Núria Alart que tracta sobre els valors que ens transmeten els anuncis.

La mateixa autora desenvolupa el tema més profundament en una webquest anomenada Fem anuncis de llaminadures, on presenta als alumnes el repte de fer un anunci televisiu. Amb la facilitat que tenen els alumnes amb el llenguatge audiovisual, penso que seria una molt bona activitat de tutoria adaptar aquesta webquest als anuncis que més els agraden. Segurament els resultats seran molt creatius i sorprenents!

Aquí teniu un dels molts anuncis fets pels alumnesque podeu trobar a la xarxa. En aquest cas es tracta d'un anunci sobre un producte que té múltiples usos variats. Penso que els alumnes han estat prou crítics, no trobeu?

Recerca a la xarxa

Un dels objectius de l'ensenyament secundari és que els alumnes aprenguin a aprendre per si mateixos. Com que per a aprendre cal tenir accés a la informació, els éssers humans hem ideat maneres cada cop més ràpides d'accedir a la informació (la parla, l'escriptura, la impremta...).

El darrer invent és internet, però internet té un problema: no tota la informació que s'hi troba és fiable, perquè l'aprenentatge també es basa en l'error i a vegades hom no es recorda d'actualitzar la informació errònia que havia generat. És per això que, quan els nostres alumnes aprenen a aprendre, cal ensenyar-los a seleccionar les fonts d'informació.

Dues de les maneres possibles de pautar aquest camí són les Webquest i les Caceres del Tresor. Les dues segueixen una pauta similar: es demana als alumnes que cerquin una informació, però se'ls faciliten les fonts per tal que no es perdin en el forat negre en què es pot convertir internet per als qui no són experts navegants. La diferència rau en el temps que requereix cadascuna de les activitats: una Cacera està pensada per a dur-se a terme en una o dues sessions, mentre que una webquest sol prendre algunes setmanes (o, en el cas de la tutoria, que només disposa d'una classe setmanal, fins i tot mesos).

La clau per a l'èxit d'una cacera o d'una webquest és que els temes tractats siguin interessants (significatius) per als alumnes. I en el camp dels interessos, segons la meva experiència, una de les coses que més preocupen els adolescents són... ells mateixos. L'altra són les seves relacions amb els altres. (Després, els adults podem mirar de convèncer-los que s'interessin pels estudis, pel futur, per... però em sembla que els seus caparronets estan ocupats principalment per aquests dos temes.)

A propòsit d'això, he trobat les caceres i webquest que us presento tot seguit en un possible ordre cronològic d'ús a l'aula:
 1. En primer lloc, la webquest "Podcast sobre les nostres emocions", que proposa als alumnes aprendre a identificar les pròpies emocions amb l'objectiu de poder-ne controlar les conseqüències.
 2. La següent cacera del tresor no és una, sinó dues caceres sobre l'autoestima, que crec que es podrien combinar fàcilment perquè tracten el mateix tema, tot i que les qüestions que plantegen als alumnes són lleugerament diferents. Segons la descripció estan adreçades a l'alumnat de 1r cicle de l'ESO, però si no s'ha tractat el tema durant aquell període crec que cal no perdre l'oportunitat de tractar-lo abans que els alumnes s'enfrontin a l'ensenyament postobligatori.
 3. I com es fa el pas del Jo a l'Altre? Amb assertivitat. I també hi ha una cacera del tresor que ens introdueix en el tema.
 4. Finalment, i per no ferir a ningú amb un atac d'assertivitat, cal conèixer també la resta d'habilitats socials. Aquesta webquest (que crec que caldria retocar, perquè sembla una mica caòtica) ens presenta el tema, començant precisament per l'assertivitat, que ja hauríem tractat en l'apartat anterior i de la qual aquí parla de forma més superficial però fent servir recursos audiovisuals.
Caldria enllaçar les diferents activitats amb debats i posades en comú (no totes les activitats ho especifiquen) que facilitessin que els alumnes compartissin el seu aprenentatge amb els altres i veiessin complementades les seves opinions amb les dels companys, que no seria altra cosa que una manera de posar en pràctica els coneixements que estarien adquirint.

Recerca a la xarxa


Us proposo tot un seguit d’activitats per realitzar amb alumnes de 4t d’ESO i treballar temes com els drets humans, la tolerància, els valors, la convivència,…..

Per contextualitzar i treballar en un marc més ampli us proposo Los derechos humanos como proyecto ético contemporàneo, seria interessant relacionar-ho amb altres àrees del currículum, ja que l’objectiu d’aquesta cacera és investigar a fons sobre les drets humans i els problemes morals més importants.

Una altra cacera interessant i que treballa amb una visió més pràctica és Aprendre a ser tolerants que presenta les ONG més importants i fa reflexionar als joves sobre el seu paper en aquestes organitzacions.


Desprès de contextualitzar i tenir els coneixements sobre les drets humans al món , la relació amb les ONG i que puc fer jo, hauríem de passar a treballar-ho al nostre entorn i plantejar activitats per fomentar la tolerància i la convivència a classe i al nostre entorn més proper com aquesta webquest: els valors dins a l’aula que planteja aquestes qüestions, Us considereu tolerants? Sou respectuosos amb els companys? Sou capaços de realitzar activitats per ajudar-los, per cooperar i no per competir.

També us recomano un treball d’un institut de Granada que planteja temàtiques relacionades amb els drets i deure dels alumnes al mateix centre.

divendres, 16 d’abril de 2010

Presentacions en línia
Com ens veiem?, com ens veuen?, com ens fa sentir això?, preguntes que es fan els joves i que estan molt relacionades amb els hàbits alimentaris i els transtorns relacionats amb l'alimentació que estan patint alguns dels nostres alumnes.

Aquesta presentació és una primera aproximació al tema i repassa els trets bàsics quant a conducta alimentària i estils d'alimentació per introduir el tema en la classe de tutoria. Són temes molt bàsics però que no està de més repassar-los.

Un cop treballada la part introductòria s'hauria d'entrar en matèria i parlar ja dels trastorns alimentaris com fan aquests alumnes de 1r de batxillerat que pot servir per il·lustrar la temàtica.

dijous, 15 d’abril de 2010

Presentacions en líniaQui és aquest noi d'aspecte despistat?

És una de les fortunes més importants del món que, a més, és el que, en anglès, es coneix com a "self-made man": Bill Gates.

Probablement el somni de molts alumnes, que no són conscients del que els espera un cop fora de l'institut. I per això és funció del tutor orientar-los cap al futur que els ofereixi les millors possibilitats.

De recursos adreçats a aquest objectiu n'hi ha de diversos (i alguns ja els hem treballat), però hi ha un powerpoint que ha guanyat una certa fama a internet en què, presumptament (el powerpoint també dóna per parlar dels problemes de creure tot el que arriba per internet), el personatge aparentment poc fiable de la imatge superior, ara ja adult i multimilionari, ofereix els seus consells als adolescents per tal que es preparin el millor possible per al futur que els espera:

Les 11 regles de la vida
Veure més presentacions de Mr Rep.

Són alguns consells que no són nous, però que poden afavorir la reflexió entorn a la cultura de l'esforç i la relació entre pares i fills, tan difícil en aquestes edats. L'any que vaig fer de tutora (era un curs de 1r de batxillerat) vaig acompanyar aquest power point del text següent (sí, aquells dies vam fer tutoria en anglès: per què no?).

Vaig descobrir que fins i tot alguns alumnes dels que tots consideràvem bons estaven convençuts que part del seu èxit es devia al bon efecte que causava en el professorat el fet que assistissin a totes les classes i prenguessin alguns apunts (és a dir que no eren conscients que el propi esforç tenia compensació). Fou realment sorprenent.

Presentacions en línia


Per què hem de parlar de drogues a la tutoria de quart d'ESO especialment?
- Perquè hi ha un nombre elevat d'alumnes que n'han tastat i desconeixen les conseqüències del seu ús i abús.
- Perquè l'alcohol i el tabac són acceptats amb naturalitat pels adolescents que tenim a l'aula.
- Perquè la seva liberalització és un tema actual, que porta polèmica a la nostra societat.
- Perquè la qualitat de vida dels ciutadans se'n veu directa o indirectament afectada.
- ...

En fi, perquè les drogues són un tema de salud pública i els centres educatius tenen té un paper fonamental en l'educació per a la prevenció del seu consum.
Els joves han de desenvolupar un esperit crític sobre aquest tema i, amb aquest esperit, han de construir uns valors que es reflecteixin en la seva educació cognitiva i emocional. A més els joves han de poder integrar-los en un mode de vida saludable individual, que repercutirà en un bé social.

Al repositori de presentacions en línia Slideshare he trobat aquesta presentació sobre les drogues més acceptades, l'alcohol i el tabac, que es pot utilitzar en una classe dedicada a aquesta temàtica. És una presentació sòbria, que dóna una pinzellada breu sobre aquestes addiccions.


Us presento aquí un presentació en línia sobre les drogues que han fet uns alumnes de quart a la classe de tecnologia. No us perdeu la diapositiva abans dels crèdits!

dimecres, 14 d’abril de 2010

Audiovisuals a la xarxa

Els nostres alumnes estan molt acostumats a visionar imatges de violència en la seva vida diària: en els informatius, en els programes d'entreteniment, en el pati del centre educatiu. La idea de la pau, sovint, només la relacionen a una imatge fixa: un colom. Pensen en el que va pintar Picasso, potser?

El portal de la ONG Fundació per la Pau ofereix moltíssima informació per a treballar aquest tema des de diferents vessants. En aquest post us proposo un vídeo molt curt, que es va presentar al concurs d'animació per la pau que organitza aquesta ONG des de fa dos anys per tal que la violència desaparegui com a forma de relació entre les persones i els pobles.


Si voleu preparar uns tallers sobre la pau, aquesta mateixa fundació ha elaborat els materials en vídeo, que podeu trobar aquí.

La Fundació per la Pau té, a més del portal que us comento, un canal propi a Youtube, on podreu obtenir material audiovisual que és adaptable per a les classes de tutoria.

Audiovisuals a la xarxa


En aquests moments de crisi i la importància de la sensibilitació cap a la creació d'empresa, us presento un vídeo on apareixen termes com microcrèdits, elements reciclats, tradicions mexicanes, ...que poden servir per organitzar diferents activitats a les classes de tutories amb els alumnes de 4t d'ESO.

Recomenable sobre tot si hi ha persones nouvingudes que veuen que és possible la plena integració al lloc on vius.

Em quedo amb la reflexió que una petita cosa quotidiana es pot convertir en una idea de negoci i que pensin en l'última frase del vídeo ...un lugar para los que estamos aquí.

També valoro positiu el model de dona que apareix, nouvinguda amb formació i amb esperit emprenedor.

Considero aquest vídeo com un element a tenir en compte i amb molt de joc a les classes de tutoria.


dimarts, 13 d’abril de 2010

Audiovisuals a la xarxa

Un dels temes que cal treballar amb els alumnes a la nostra àrea és el de l'educació per a l'oci. Hi ha programes que prevenen als alumnes contra el consum de drogues (des de l'alcohol i el tabac fins a les drogues més dures), però hi ha un aspecte de l'oci que està agafant cada cop més rellevància entre els alumnes d'aquestes edats: internet i les xarxes socials.

La pròpia immaduresa dels alumnes i la pròpia necessitat adolescent de crear-se un grup els porten a relacionar-se de forma indiscriminada a través d'internet, i no sempre (tot i que cada cop més) són conscients dels perills que l'anonimat a la xarxa els pot comportar.

La següent sèrie de vídeos adverteix sobre el tema de forma clara i pràctica, i pot conduir a la recerca de notícies més recents i pròximes sobre el mateix tema, i a un debat posterior:

Els altres vídeos els adjunto en forma de link per tal de no sobrecarregar la pàgina:
N'hi ha algun més sobre el mateix tema, però aquests són els que he trobat més significatius.

Programari multimèdia educatiu

De vegades no heu desitjat tenir un material educatiu fet segons els vostres interessos i adaptat als vostres alumnes? Doncs bé, us presento els quaderns dels alumnes de tota la vida però ara digitalitzats, és a dir, fets amb codi binari, virtualitzats.

Els Quaderns Virtuals són un material multimèdia, format per imatges, vídeos, àudios i textos i elaborat pels professors mitjançant diferents eines de programari lliure (editor i visualitzador del quadern), accessibles des d'Internet, en el que aquests creen diferents activitats que permeten l'aprenentatge i l'avaluació de l'alumnat.
Pel que fa a les seves característiques, els Quaderns Virtuals consisteixen en un conjunt de fulls en els que els professors hi posen preguntes de diferent tipologia (de resposta simple, de resposta múltiple, de relació, etc.), a més de material de referència i de consulta. D'altra banda, els quaderns ofereixen la possibilitat de que els alumnes hi escriguin comentaris i dubtes, que el professor pot respondre en el mateix quadern, igual com es fa a classe.

Donat que poden existir tants quaderns virtuals com professors, matèries o alumnes existeixin, aquesta flexibilitat permet als docents crear diferents propostes educatives per a grups heterogenis, per a alumnes amb NNEE, per a diferents necessitats educatives i per a diferents ritmes d'aprenentatge.

Cal que sapigueu que els Quaderns Virtuals poden ser utilitzats com a material de treball per a qualsevol àrea i nivell educatiu. Si voleu crear-ne un heu d'utilitzar l'editor i el visualitzador, als que podeu accedir amb el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya de l'XTEC des de la pàgina d'aplicacions. No obstant això i donat que no són tant intuïtius com poden ser les eines web 2.0, us poso un vincle al curs Quaderns Virtuals: Aprenentatge i avaluació en xarxa del programa de formació telemàtica del professorat on podreu aprendre a fer-ne amb garanties d'èxit.

Buscant a la biblioteca dels Quaderns Virtuals he trobat dos quaderns que poden ser utilitzats amb els alumnes de la nostra tutoria de quart d'ESO. Tots dos treballen el tema de la igualtat entre gèneres. Un és sobre anuncis sexistes i l'altre, anomenat el temps de les dones, és sobre la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar. Des d'aquests dos vincles podeu visualitzar-los o descarregar-vos-els.

Relacionat amb aquest tema d'igualtat us adjunto aquí més material per a l'aula en el que podeu trobar més quaderns virtuals que segurament us seran molt útils.

dilluns, 12 d’abril de 2010

Programari multimèdia educatiu

El JClic és un paquet multimèdia que permet als professors elaborar activitats diverses relacionades amb un tema d'interès de l'aula. Les activitats Jclic són aparentment senzilles, però faciliten a l'alumnat l'accés a coneixements i la possibilitat d'exercitar-los.

L'XTEC té una biblioteca d'activitats JClic molt variades i classificades segons diferents criteris (nivell educatiu, àrea, idioma), que faciliten al professorat l'accés i la compartició del recurs generat.

Concretament, i relacionades amb l'orientació professional (que és una de les temàtiques que es treballen a l'aula de tutoria i que més rellevància tenen en el nivell de 4t d'ESO), hi ha dues activitats JClic a la biblioteca de l'XTEC:
 1. Orientació acadèmica i professional és una activitat més adreçada al coneixement de les possibilitats que s'obren davant l'alumne en acabar el cicle d'ESO, tant si ho fa amb el títol sota el braç com si no li ha estat possible graduar-se. És molt completa, però freda, ja que no "orienta" realment, sinó que es limita a informar.
 2. Orienta't és una activitat una mica més completa, tot i que menys informativa que la precedent. Resulta més completa perquè orienta l'alumne preguntant-li pels seus gustos i les seves habilitats i perquè admet la possibilitat de voler entrar directament al món laboral sense obtenir cap títol, a més que informa sobre les entrevistes laborals i ofereix un exemple d'instància per a sol·licitar una titulació a l'institut.
Relacionat amb aquest mateix tema, tot i que més aviat adreçat a la recerca de feina, i dins del que són els QV, hi he trobat "Tot el que et cal saber sobre el contracte de treball abans de signar-lo", que inclou informació i activitats autocorrectives. A Aulanet també hi ha unitats, però estan adreçades a un entorn més teòric i dins, ja, dels cicles formatius.

Progamari Multimèdia Educatiu

Si sou tutors o tutores d’ESO i heu buscat programes multimèdia educatius a la xarxa per aplicar a les classes de tutoria a l’ESO, potser heu tingut dificultats per trobar-ne d’interessants, per aquest motiu us recomano aquest web , ja que compta amb un seguit de recursos per utilitzar a les classes de tutoria i treballar la Competència emocional i social i fomentar així, la convivència.

Es molt fàcil d’utilitzar i amb una explicació clara del que hi ha. A l’apartat de recursos trobarem el títol de l’activitat i una petita explicació, al clicar ja trobarem l’activitat. Hi ha diverses tipologies d’activitats des de jocs de rol a jocs de taula i contes i còmics per treballar les diferents activitats.

Depenent del grup que tingueu, de l’experiència, dels vostres coneixements i temps que tingueu podeu adaptar els materials. Teniu la possibilitat d’utilitzar-los tal i com estan però us aconsello el poder introduir altres elements tecnològics per enriquir-los, ja que el multimèdia no està present i seria força interessant convertir alguna de les activitats en un exercici multimèdia amb la inclusió d’altres recursos com vídeos, imatges o aplicacions interactives que fomentessin la inclusió de les TIC’s a l’aula i així ser un element motivador per als alumnes.